Tuesday, 31 January 2012

SYARAT SAH PUASA

1. ISLAM


2. BERAKAL DAN MUMAYYIZ ( tahu membezakan yang mana najis dan yang mana tidak)


3. SUCI DARIPADA HAID DAN NIFAS


4. APABILA NYATA MASUKNYA BULAN RAMADAN

No comments:

Post a Comment